Category

Câu Hỏi Thông Thường Về Payday

Người luôn luôn hỏi những câu hỏi về payday hay muốn biết nhiều hơn về những tiến bộ tiền như vậy, chúng ta biên soạn một câu HỎI thường về payday danh sách trong hy vọng để trả lời câu hỏi của tất cả mọi người.

Tôi Cần Phải Có Một Cách Kiểm Tra Tài Khoản Để Có Được Một Khoản Vay Payday?

Để áp dụng và nhận được một khoản vay payday bạn sẽ cần một cuộc kiểm tra tài khoản. Một khi bạn đang phê, tiền sẽ được gửi điện tử vào tài khoản của bạn. Thường tiền được gửi bởi những ngày tiếp theo.

Tôi Vẫn có thể Nhận Tiền Trước Khi tôi đã Làm việc Gần đây?

Bạn sẽ cần phải được sử dụng để nhận được một khoản vay payday. Sau khi tất cả các bạn sẽ cần có tiền để trả lại payday của bạn. Nó không phải là khó khăn một nghĩa vụ như bạn nghĩ. Hầu hết tiền ứng trước cho vay chỉ yêu cầu rằng bạn đã được sử dụng trong 1 tháng liên quan đến công việc tình trạng.

Tôi Phải Trả Tiền Lại Tất Cả Cùng Một Lúc?

Trong khi một số các khoản vay có trả lại tiền lương tiếp theo, người cho vay sẽ làm việc với bạn, bạn và bạn có thể áp dụng cho một payday cho vay. Điều này cho phép bạn mượn nhiều hơn và sự linh hoạt để trả hết các khoản vay trong góp thường xuyên.

Làm Thế Nào Già Tôi Phải Được Để Có Được Một Khoản Vay Payday?

Payday ai cũng có thể có những người là một người lớn hợp pháp của ít nhất là 18 năm tuổi. Tiền ứng trước cho vay được không mở cho trẻ vị thành niên.18 cho payday

Tôi Muốn Mượn Một Ít Tiền Ở Đâu, Nhưng Tôi Có Thể Mượn Nhiều Hơn Sau?

Nó có thể mở một đường của tín dụng với người cho vay. Bạn có thể mượn một số tiền nhỏ, nhưng được chấp thuận để một giới hạn cao hơn, nhiều như một thẻ tín dụng. Anh chỉ làm cho thanh toán dựa trên số tiền bạn đã sử dụng, không phải trên dòng đầy đủ các tín dụng để bạn.

Tôi Có Thể Mượn Tiền Nếu Tôi Không Phải Là Một Công Dân?

an ninh xã hội ID cho paydayBạn có thể không nhất thiết phải là một công dân MỸ. Khi áp dụng cho vay nóng, bạn sẽ cần phải cho bạn số an sinh xã hội cho các ứng dụng quá trình. Vì vậy, để có đủ điều kiện ứng trước tiền cho vay bạn phải là một công dân MỸ hoặc thường trú.

Là Điểm Tín Dụng Của Tôi Sẽ Ngăn Cản Tôi Nhận Được Một Khoản Vay Payday?

Làm ngắn hạn của payday, tín dụng điểm thường không phải là một disqualifier. Thường Lời kiểm tra tín dụng thậm chí không bao giờ xảy ra. Hầu hết cho vay sẵn sàng để làm việc với những người có tín dụng xấu hay không có tín dụng.

Nếu tôi Nhận được Một khoản Vay Payday Sẽ thông Tin của Tôi Được Bán Để gửi thư rác và Điện thoại viên?không có thư

Đây là một mối nguy hiểm thường xuyên gặp phải không chọn một uy tín payday công ty. Nhiều “công ty cho vay” đang thực sự chỉ cần thu thập thông tin để bán lại để gửi bất qua điện thoại. Điều quan trọng là khi có được một khoản vay payday để làm việc với một người cho vay trực tiếp, hoặc chọn một công ty đã mạng của trực tiếp payday cho vay, ai sẽ bảo vệ thông tin của bạn và người bảo đảm rằng thông tin của bạn sẽ vẫn an toàn và an toàn.

Tôi Cần Mượn Một Số Tiền Lớn Hơn, Hay Tôi Có Thể Nhận Được Chỉ Đủ Để Mua Một Thiết Bị?

Sự cần thiết để mua hay thay đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp là một trong những lý do người đưa ra payday. Một người cho vay payday thường sẽ cung cấp một bán cho vay. Chỉ cần nói cho họ biết tổng chi phí của các mục bao gồm cả thuế bán hàng và họ có thể thực hiện một kiểm tra các cửa hàng, nơi bạn có ý định mua được. Bạn sẽ trả lại cho vay với ngân sách thanh toán hàng tháng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi khác, hãy để họ lại trong các bình luận dưới đây, và chúng tôi có thể trả lời họ hoặc thêm vào danh sách!